1. 2-201 (PDF, 80.58 KB) Leidraden voor de toepassing van de norm EN ISO/IEC 17020:2012 door de keuringsinstellingen
  2. 2-312 (PDF, 40.48 KB) Verplichte leidraden voor de toepassing van de ISO/IEC 17021-1 norm door certificatie-instellingen van managementsystemen 2-313 (PDF, 73.94 KB) BELAC-leidraden voor de invoering van
  3. 2-403 (PDF, 89.81 KB) Toepassingsmodaliteiten voor accreditatie met betrekking tot gidsen autocontrole in de sector van de voedingsindustrie en de toeleveringsbedrijven ervan, inbegrepen het toepassen van
  4. 3-01 (PDF, 54.92 KB) Procedure voor het beheer van de documenten van BELAC 3-03 (PDF, 51.93 KB) Interne audit 3-04 (PDF, 62.97 KB) Behandeling van onregelmatigheden 3-05 (PDF, 128.4 KB) Modaliteiten voor
  5. 4-01 (PDF, 83.88 KB) Leidraden voor het opstellen van de auditverslagen (In herziening)
  6. 6-001 (PDF, 301.58 KB) Lijst met de documenten van het BELAC managementsysteem 6-003 Kruisreferentietabel tussen de eisen van EN ISO/IEC 17011, EA en de EG Verordening 765/2008 en de clausules van het