1. De FOD Economie controleerde de fluorescerende veiligheidsvestjes voor consumenten en professionelen die aangeboden worden op de Belgische markt. De globale resultaten van deze controlecampagne zijn
  2. In deze brochure leggen we u uit wat het belang is van een erkenning als beroepsorganisatie en welke procedure u moet volgen om die erkenning te krijgen.
  3. In dit artikel wordt toegelicht hoe bedrijven aan CO2-beheer kunnen doen. Aan de hand van enkele voorbeelden wordt getoond hoe dit het beste kan gebeuren, en er wordt verwezen naar organisaties die daarbij
  4. Het is niet de bedoeling van dit artikel om de achtergrond van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) te schetsen, en ook niet om een opsomming te geven van alle bestaande instrumenten. Het is
  5. Onderhavig artikel wil enkele ideeën, suggesties en voorbeelden van samenwerking aan-brengen die inspirerend kunnen zijn voor bedrijven die zich stroomopwaarts of stroomafwaarts in de voedselketen bevinden
  6. Sociaal ondernemerschap is in volle expansie en zorgt voor tewerkstelling. Maar volgens de sociale ondernemers zelf is het nog steeds onvoldoende bekend, ondanks de voordelen voor een duurzamere en