1. Document voor de interpretatie van "products which can be placed in the mouth" (Europese Commissie) (enkel beschikbaar in het Engels).
  2. De veiligheid van speelgoed is één van de prioriteiten van de FOD Economie. Speelgoed wordt dagelijks gebruikt tijdens het spelen door jonge kwetsbare gebruikers. Hun veiligheid is dan ook primordiaal.
  3. 0-02 (PDF, 311.8 KB) Koninklijk besluit van 24 januari 1991 houdende oprichting van de Nationale Raad voor Accreditatie en Certificatie 0-03 (PDF, 140.29 KB) Wetboek van het economisch recht: uittreksels
  4. 1-01 (PDF, 317.32 KB) Kwaliteitshandboek 1-02 (PDF, 64.8 KB) Algemeen beleid en ingevoerde mechanismes als antwoord op de eisen van de Verordening EG 765/2008, de norm EN ISO/IEC 17011 en de eisen van EA
  5. 2-001 (PDF, 182.62 KB) Reglement betreffende de modaliteiten voor de verwijzing naar de BELAC-accreditatie en de status van ondertekenaar van de internationale wederzijdse erkenningen 2-002 (PDF, 90.56 KB)
  6. 2-101 (PDF, 111.63 KB) Toepassingsgebied van een accreditatie toegekend aan een beproevingslaboratorium: leidraden voor de omschrijving en de beoordeling ervan 2-104 (PDF, 68.42 KB) Criteria waaraan de