1. Avontuurlijke natuurspeelomgevingen en spelen in bossen zijn speelmogelijkheden voor kinderen die de laatste tijd opnieuw aan een opmars bezig zijn. Er is meer en meer vraag naar avontuurlijke speelplekken
  2. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het eerste kwartaal 2019 onderzocht. Zoals bepaald in de wet van 8 maart 2009 werd deze taak van prijsobservatie en prijsanalyse
  3. Op vraag van de minister van Economie heeft het Prijzenobservatorium de Belgische markt voor elektronische betalingen bestudeerd. De Europese Commissie streeft er al jaren naar om de markt van
  4. In dit document vindt u de resultaten van een studie naar het energieverbruik van de Belgische gezinnen in 2017, opgesplitst volgens verschillende gebruiksdoeleinden: verwarming, koeling, warm water, koken
  5. De bedoeling van deze brochure is u te informeren over de belangrijkste stappen voor het oprichten van een onderneming en over de voornaamste fiscale, sociale en boekhoudkundige verplichtingen. De brochure
  6. Opdracht en activiteiten van het Fonds Fapetro Resultaten van de controles Financiële balans Besluit