1. Het doel van de campagne was de veiligheid en de conformiteit van op de markt aangeboden speelgoedartikelen die bestemd zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar te controleren, en erover te waken dat niet
  2. Tijdens de vergadering van het Ketenoverleg van 28 september 2016 hebben de deelnemers aan de FOD Economie gevraagd om het toenemend verschil te verklaren tussen de consumptieprijs van een kilogram
  3. De FOD Economie zet onder meer zijn expertise in om, samen met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, uitgebreide conjunctuurstudies te maken van diverse sectoren, zoals de distributie, de voeding, de
  4. In de Europese verordening 765/2008 wordt aan de lidstaten opgelegd om aan de Commissie, de andere lidstaten en de consumenten de nationale structuur inzake markttoezicht kenbaar te maken en te informeren
  5. Op 24 december 2018 trad de governance verordening (EU) 2018/1999 inzake de energie-unie van 11 december 2018 in werking welke o.a. voor alle EU-lidstaten de verplichting inhield om tegen 31/12/18 een
  6. Algemene context België wordt als kleine en open economie sneller beïnvloed door schommelingen in de wereldconjunctuur dan een economie met minder uitgesproken internationale handel. Door een analyse van