Publicaties

  1. Vastgoedmakelaars moeten een erkenning van het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV) hebben. De vastgoedmakelaar erkend door het BIV, is een betrouwbare professional dankzij de strenge en strikte
  2. Basisinformatie over de formaliteiten om je eigen onderneming op te richten.
  3. De werkgeversgroepering is een instrument dat de gelegenheid biedt om de krachten van de kleine en middelgrote ondernemingen te bundelen, aangezien hun groei soms kan worden belemmerd door het feit dat ze
  4. Bevorderde u het ondernemerschap? De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering identificeren en erkennen de meest succesvolle initiatieven ter stimulering van de ondernemingszin en het
  5. Algemene informatie over de FOD Economie.
  6. Op 1 juni 2013 is de Verordening (EU) Nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende de richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur (hierna: de