Publicaties

  1. In de Europese verordening 765/2008 wordt aan de lidstaten opgelegd om aan de Commissie, de andere lidstaten en de consumenten de nationale structuur inzake markttoezicht kenbaar te maken en te informeren
  2. Juiste en actuele informatie in de KBO geeft uw onderneming een positief imago. Het vereenvoudigt een groot deel van uw administratieve stappen.
  3. Echte vakmannen laten zich erkennen. Vraag gratis je erkenning aan.
  4. In het 14de nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: L’impact économique du Brexit Verder in dit nummer: Transition énergétique : un changement de paradigme Het auteursrecht: een materie in
  5. Overzicht controleresultaten België In het kader van de Europese campagne Joint Action 2014 Fireworks II heeft de FOD Economie op de Belgische markt stalen genomen van vuurwerk om ze te controleren. Het
  6. Enkele hoofdlijnen ontstonden door de verschillende toespraken: In België zoals in de meeste andere landen heeft het ontbreken van een duidelijke regelgeving geleid tot een grijs gebied waar het vaak niet