Publicaties

  1. Een recht voor elke telefoonabonnee De “Bel-me-niet-meer-lijst” zorgt ervoor dat u geen ongewenste reclame meer ontvangt via de telefoon. Wilt u geen reclameoproepen meer ontvangen: Schrijf u in op Bel Me
  2. Guidelines on the application of council directive 89/686/EEC of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the member states relating to personal protective equipment Een gids voor PBM
  3. 6-201 (DOC, 201 KB) Aanvraagformulier voor accreditatie 6-203 (DOC, 69.5 KB) Onkostennota voor auditoren 6-206 (DOC, 136.5 KB) Verslag van de coördinator m.b.t. het verloop van de audit 6-207 (DOC, 137.5
  4. 6-101 (DOC, 83 KB) Checklist voor de evaluatie overeenkomstig EN ISO/IEC 17025: 2005 6-101-2018 (DOCX, 56.39 KB) Checklist voor de evaluatie overeenkomstig EN ISO/IEC 17025: 2017 6-102 (DOC, 165 KB)
  5. 2-312 (PDF, 40.48 KB) Verplichte leidraden voor de toepassing van de ISO/IEC 17021-1 norm door certificatie-instellingen van managementsystemen 2-313 (PDF, 73.94 KB) BELAC-leidraden voor de invoering van
  6. 6-428 (DOC, 107.5 KB) Module 0: inhoud van het auditverslag 6-429 (DOC, 62.5 KB) Module A: administratieve gegevens 6-430 (DOC, 58 KB) Module B: historiek van het dossier 6-431-14065 +AVR (DOC, 186 KB)