Publicaties

  1. 2-101 (PDF, 111.63 KB) Toepassingsgebied van een accreditatie toegekend aan een beproevingslaboratorium: leidraden voor de omschrijving en de beoordeling ervan 2-104 (PDF, 68.42 KB) Criteria waaraan de
  2. 2-201 (PDF, 80.58 KB) Leidraden voor de toepassing van de norm EN ISO/IEC 17020:2012 door de keuringsinstellingen
  3. 3-01 (PDF, 54.92 KB) Procedure voor het beheer van de documenten van BELAC 3-03 (PDF, 51.93 KB) Interne audit 3-04 (PDF, 62.97 KB) Behandeling van onregelmatigheden 3-05 (PDF, 128.4 KB) Modaliteiten voor
  4. 4-01 (PDF, 83.88 KB) Leidraden voor het opstellen van de auditverslagen (In herziening)
  5. 6-001 (PDF, 130.52 KB) Lijst met de documenten van het BELAC managementsysteem 6-003 Kruisreferentietabel tussen de eisen van EN ISO/IEC 17011, EA en de EG Verordening 765/2008 en de clausules van het
  6. 7-01 (PDF, 39.12 KB) BELAC: Algemene informatie en praktische inlichtingen 7-05 (PDF, 305.21 KB) Richtlijnen voor de certificering van ondernemingen die sloop- en verwijderingswerkenuitvoeren waarbij