1. Koninklijk besluit van 11 juli 2016 betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur (officieuze gecoördineerde versie).
  2. Bijlage bij de veiligheid van aanstekers: checklist.
  3. Gids voor de interpretatie van de liftenrichtlijn (EG/95/16) .
  4. Richtsnoeren voor het melden van gevaarlijke consumentenproducten aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten door producenten en distributeurs overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Richtlijn 2001/95/EG.
  5. Brochure in verband met de procedure voor de uitvoering van de risicoanalyse van een lift.