Search results

  1. In dit jaarverslag herneemt de Algemene Directie Economische Inspectie haar activiteiten onder de UTP-richtlijn waarin onder meer het aantal ontvangen klachten en het aantal geopende of afgesloten
  2. Bevorderde u het ondernemerschap? De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering identificeren en erkennen de meest succesvolle initiatieven ter stimulering van de ondernemingszin en het
  3. Brochure in verband met de procedure voor de uitvoering van de risicoanalyse van een lift.
  4. De FOD Economie stelt u editie 2023 voor van het jaarverslag Belmed, het platform voor de buitengerechtelijke beslechting van commerciële geschillen. Dit platform verstrekt informatie over alternatieve
  5. Uit een gezamenlijke studie van de OESO en het EUIPO blijkt dat ons land een van de belangrijkste bestemmingen is voor gevaarlijke namaakgoederen en dat het deel uitmaakt van een bevoorrechte route voor de
  6. Wat is het sociaal internetaanbod? Op 1 maart 2024 treedt een nieuw systeem van sociaal tarief voor telecommunicatie in werking met als naam “sociaal internetaanbod”. Het sociaal internetaanbod is een