Publicaties

  1. Dit document is een samenvatting van de informatie die gedeeld werd tijdens het seminarie “Financiering van de circulaire economie” dat de FOD Economie op 6 juni 2017 organiseerde met verschillende
  2. In het 15de nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: Rankings "concurrentievermogen" Verder in dit nummer: PME : regard sur les enjeux et obstacles d'une définition unique Geplande
  3. De oorsprong van een product Preferentiële oorsrprong Niet-preferentiële oorsprong Het niet-preferentiële oorsprongscertificaat De oorsprongsaanduiding op producten
  4. De Algemene Directie Energie van de FOD Economie presenteert de kerncijfers van energie in 2016. Deze brochure geeft een voorproefje van de beschikbare gegevens rond energieproductie, -consumptie,
  5. De horizontale screening gaat na welke sectoren een verhoogd risico op een minder efficiënte mededinging op de marktwerking vertonen en daarom extra aandacht van de overheid vragen (met het oog op een
  6. De FOD Economie heeft een brochure uitgegeven om de consument te waarschuwen en te sensibiliseren voor de meest voorkomende vormen van bedrog en oplichting. De brochure is samengesteld uit 34 fiches die u