Publicaties

  1. De werkgeversgroepering is een instrument dat de gelegenheid biedt om de krachten van de kleine en middelgrote ondernemingen te bundelen, aangezien hun groei soms kan worden belemmerd door het feit dat ze
  2. Bevorderde u het ondernemerschap? De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering identificeren en erkennen de meest succesvolle initiatieven ter stimulering van de ondernemingszin en het
  3. Algemene informatie over de FOD Economie.
  4. Op 1 juni 2013 is de Verordening (EU) Nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende de richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur (hierna: de
  5. Om de toegang van kmo’s – ondernemingen met maximum 50 werknemers – tot overheidsopdrachten te vergroten, presenteert de federale overheid een charter bestaande uit 13 principes. De centrale doelstelling
  6. De toegelaten maximumgrens voor betalingen in contanten werd vastgelegd op 3.000 euro.