Publicaties

  1. Het activiteitenverslag van de Dienst Intellectuele Eigendom (DIE) biedt alle betrokkenen een samenvatting met cijfers, grafieken en uitleg van de projecten en activiteiten van de DIE in 2017. Op het
  2. Het jaarverslag van de Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten waarborgt de door de wet opgelegde transparantie over het collectieve beheer van de
  3. Op 29 maart 2019 verlaat het VK onherroepelijk de EU, in het beste geval met een akkoord, in het andere geval zonder (“cliff-edge”). Ook nadat een principeakkoord werd bereikt kan het akkoord nog afgekeurd
  4. Het "Sectoraal panorama" heeft tot doel om, op basis van officiële statistieken, de sectorale prestaties in België in kaart te brengen. Het is relevant voor onze traditionele stakeholders. De publicatie is
  5. Opdracht en activiteiten van het Fonds Fapetro Resultaten van de controles Financiële balans Besluit
  6. e-jaarverslag 2017 is het jaarverslag van de FOD Economie voor het jaar 2017. Het omvat een selectie van een aantal belangrijke verwezenlijkingen van de FOD in diverse domeinen: energie, administratieve