Search results

  1. Veiligheid in liften: een onderschat probleem In België worden dagelijks miljoenen liftknoppen ingedrukt zonder dat er enig technisch probleem is of ongeval gebeurt. Dit betekent niet dat we daarom minder
  2. De FOD Economie stelt u editie 2022 voor van het jaarverslag over het platform voor de buitengerechtelijke beslechting van commerciële geschillen “Belmed”. Dat platform verstrekt informatie over
  3. Opdracht en activiteiten van het Fonds Fapetro Resultaten van de controles Financiële balans Besluit
  4. De Hoge Raad voor Normalisatie heeft als missie om aan de minister van Economie, op diens verzoek of op eigen initiatief, advies te verstrekken over alle aangelegenheden voor het beleid en de ontwikkeling
  5. Het activiteitenverslag van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) biedt het publiek een algemeen overzicht van de projecten en activiteiten die in 2022 werden uitgevoerd, geïllustreerd met
  6. Inhoud Doel van de campagne Wettelijke basis Resultaten De administratieve controle Controle van de veiligheid tijdens het functioneren Correctieve maatregelen Besluit Tips voor het veilige gebruik van