1. Er worden meer en meer tijdelijke evenementen georganiseerd waarbij gebruikgemaakt wordt van opblaasbare structuren voor kinderen en/of volwassenen. Denk maar aan springkastelen en obstakelparcours.
  2. Het activiteitenverslag van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) biedt alle betrokkenen een synthese aan, geïllustreerd met statistieken en grafieken, van de projecten en activiteiten die in 2018
  3. Vergelijkende tabel tussen de verschillende Koninklijke besluiten over diverse vrijetijdsactiviteiten
  4. In 2018 heeft de Controledienst onder meer de volgende acties uitgevoerd: follow-up van de controle van de elektronische aangiftes en van de jaarrekeningen 2016: voorstel tot aanpassing van de regelgeving,
  5. Vragen en Antwoorden over de interpretatie van de bepalingen omtrent de veiligheid van producten en diensten in het Wetboek van economisch recht.