1. Analyse op basis van energielabel, volume en leeftijd Het monitoren van de evolutie van de voorraad producten, die onder de Europese verordening met betrekking tot de energie-etikettering en de Europese
  2. Een leidraad voor het beoordelen van producten die door hun misleidend uiterlijk een risico vormen voor de gezondheid of de veiligheid van de consument.
  3. Hoe kunt u controleren of uw uitvinding nieuw is? Op welke manier kunt u een octrooiaanvraag indienen? Komt uw uitvinding wel in aanmerking voor een octrooi? In welke mate kan uw idee beschermd worden in
  4. De recente conjunctuurontwikkelingen tonen aan dat de jaarlijkse bbp-groei in 2018 relatief goed was (+1,4 %, tegenover +1,7 % in 2017), onder impuls van de binnenlandse vraag zonder voorraden, en meer
  5. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het tweede kwartaal 2019 onderzocht. Zoals bepaald in de wet van 8 maart 2009 werd de taak van prijsobservatie en prijsanalyse
  6. De FOD Economie nam deel aan een Europese controlecampagne over bergbeklimmingsuitrustingen. De campagne kadert in de Joint Action 2016 gecoördineerd door Prosafe. De campagne begon in september 2017, maar