Search results

  1. De afdeling Veiligheid van de FOD Economie is de toezichthoudende autoriteit voor de Europese bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 (CPR). In die hoedanigheid voert ze permanente controles uit op
  2. Als toezichthoudende overheid voor de Europese bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 (CPR), voert de afdeling Veiligheid op permanente basis controles uit op bouwproducten die onder geharmoniseerde
  3. Om de synergieën tussen de Centrale Raad voor Economie (CCE) en de FOD Economie te versterken, werd een gezamenlijk project opgezet voor de analyse per sector van het concurrentievermogen. Vicepremier en
  4. De studie werd in het Frans opgesteld. De samenvatting van de studie is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels
  5. Deze brochure is bestemd voor het winkelpersoneel belast met het voorverpakken van producten met een variabel gewicht. Het bevat informatie over de reglementaire verplichtingen en geeft aanwijzingen hoe u