Search results

  1. Waar gaat het over ? Welke contracten en welke activa zijn gedekt Wettelijke garantie en commerciële garantie
  2. In de eerste helft van 2024 zal België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden. 2024 wordt een cruciaal jaar voor de Unie met de verkiezingen voor het Europees Parlement en de
  3. Wat zijn de rechten van de consumenten? Deze brochure werd opgesteld op basis van de wetgeving die sinds 1 juni 2022 van kracht is. Ze houdt rekening met de informatie die de FOD Economie bij de
  4. De bedoeling van deze brochure is u te informeren over de belangrijkste stappen voor het oprichten van een onderneming en over de voornaamste fiscale, sociale en boekhoudkundige verplichtingen. De brochure
  5. Presentatie van het Sectoraal Panorama Het Sectoraal Panorama heeft als ambitie een overzicht te geven van de prestaties van de sectoren in België, op basis van officiële statistieken. De editie 2022 van
  6. De eerste maanden van 2021 werden nog overheerst door de COVID-crisis. De Economische Inspectie werd ingezet in de controle van de begeleidende maatregelen. Dit jaarverslag omvat een hoofdstuk daarover