Publicaties

  1. Dit tweede duurzaamheidsverslag van de FOD Economie omvat de volledige internationale methodologie van het Global Reporting Initiative (versie 4), terwijl het eerste verslag enkel beschrijvende elementen
  2. Opdracht en activiteiten van het Fonds Fapetro Resultaten van de controles Financiële balans Besluit
  3. e-jaarverslag 2017 is het jaarverslag van de FOD Economie voor het jaar 2017. Het omvat een selectie van een aantal belangrijke verwezenlijkingen van de FOD in diverse domeinen: energie, administratieve
  4. In het 15de nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: Rankings "concurrentievermogen" Verder in dit nummer: PME : regard sur les enjeux et obstacles d'une définition unique Geplande
  5. De Algemene Directie Energie van de FOD Economie presenteert de kerncijfers van energie in 2016. Deze brochure geeft een voorproefje van de beschikbare gegevens rond energieproductie, -consumptie,