Search results

  1. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het derde kwartaal 2015 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het
  2. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het tweede kwartaal 2014 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het
  3. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het eerste kwartaal 2015 onderzocht. Zoals bepaald in de wet van 8 maart 2009 werd deze taak van prijsobservatie en prijsanalyse