Publicaties

  1. In de studie wordt uiteengezet hoe de rundvleeskolom in België werkt, waarbij ook het economische belang en de marges van de verschillende schakels aan bod komen (rundveehouder, mengvoederindustrie,
  2. Nog steeds zijn talrijke bedrijfsleiders van mening dat het niet rendabel is om in duurzame ontwikkeling te investeren. Ze vergissen zich! Vandaag de dag worden vele consumenten aangetrokken door
  3. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het derde kwartaal 2013 onderzocht. Zoals bepaald in de wet van 8 maart 2009 werd deze taak van prijsobservatie en prijsanalyse
  4. Het opstellen van het jaarverslag door de controledienst maakt een wezenlijk deel uit van zijn opdracht. Transparantie is namelijk een essentieel onderdeel van het systeem dat werd ingesteld door de wet
  5. Deze eerste editie van het Trefpunt Economie bestaat uit 4 artikels (alleen in de taal van de auteur): Baromètre de la société de l’information en Belgique (2013) Les Nanotechnologies : un défi pour l
  6. De werking van het internet steunt op IP (Internet Protocol)-adressen waardoor verschillende apparaten met elkaar verbonden zijn. Deze IP-adressen zijn identificatienummers die worden toegekend aan elke