Search results

  1. Koninklijk besluit van 25 april 2004 houdende reglementering van de organisatie van actieve ontspanningsevenementen.
  2. Volgens het Wetboek van economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten dienen niet alleen producten maar ook alle diensten aangeboden aan de consument veilig te zijn. Heel wat diensten
  3. Gratis veiligheidsgids, opgesteld door de Dienst Productveiligheid. Die kan gebruikt worden door de organisatoren voor verschillende activiteiten en omstandigheden. Hij heeft onder meer betrekking op de
  4. Koninklijk besluit van 4 maart 2002 houdende reglementering van de organisatie van extreme ontspanningsevenementen.
  5. Koninklijk besluit van 11 juli 2016 betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur (officieuze gecoördineerde versie).
  6. Bijlage bij de veiligheid van aanstekers: checklist.