Search results

  1. 6-201 Aanvraagformulier voor accreditatie 6-203 Onkostennota voor auditoren 6-206 Verslag van de coördinator m.b.t. het verloop van de audit 6-207 Formulier: Evaluatie van de prestaties van de auditor 6
  2. 6-101 Checklist voor de evaluatie overeenkomstig EN ISO/IEC 17025: 2017 6-102 Checklist: transitie naar EN ISO 15189:2022 6-103 Checklist voor de evaluatie overeenkomstig NBN EN ISO/IEC 17020:2012 6-104
  3. Inhoud Voorwoord van de voorzitter De Raad voor het Verbruik: plaats voor dialoog en overleg tussen consumenten en verkopers De adviezen van de Raad voor het Verbruik in 2016 ijlagen 1. Statuten 2
  4. 2014 was een jaar vol grote veranderingen voor de intellectuele eigendom in België, en dit zowel op juridisch vlak als op het gebied van informatica en organisatie. Op juridisch vlak werd de volledige
  5. 2015 was het jaar waarin enerzijds een initiatief werd ontplooid om de productie-activiteiten van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom te versterken, en waarin anderzijds op het vlak van intellectuele