Search results

  1. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het eerste kwartaal 2016 onderzocht. Zoals bepaald in de wet van 8 maart 2009 werd deze taak van prijsobservatie en prijsanalyse
  2. De markt van bouwproducten is een markt van zeer gediversifieerde tussenproducten bedoeld om voornamelijk in gebouwen, bruggen en wegen te worden verwerkt. Daaronder vindt men zeer uiteenlopende producten
  3. Het AGORA-MMS-project "Monitoring van Markten en Sectoren" is een initiatief van de dienst Sector- en Marktmonitoring (SMM) binnen de Federale Overheidsdienst Economie (hierna FOD Economie genoemd). Het
  4. Als u een producent of distributeur van consumentenproducten bestemd voor de verkoop binnen de Europese Unie (EU) bent, dan geeft de gids u een algemeen advies over wat u moet doen als het duidelijk is dat
  5. Volgens het Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten moeten niet alleen producten maar ook alle diensten aangeboden aan de consument veilig zijn. Door dit model