Search results

  1. De opwarming van de aarde is een serieuze bedreiging voor de welvaart en het welzijn van landen wereldwijd. Om deopwarming van de aarde een halt toe te roepen, is het noodzakelijk dat landen wereldwijd hun
  2. België heeft in opdracht van de Europese Commissie een roadmap ontwikkeld in samenwerking met de gefedereerde entiteiten (Vlaanderen, Waalse gewest, Duitstalige Gemeenschap, Fédération Wallonie-Bruxelles
  3. De sectoranalyse bestaat uit drie delen: de resultaten van het concurrentievermogen, inclusief buitenlandse handel en financiële analyse; de determinanten van het concurrentievermogen, inclusief de
  4. In 2022 controleerde de FOD Economie elektrische steps met zadel die aan de Belgische kust verhuurd worden. De campagne onderzocht de naleving van de verplichtingen voor de verhuur en de veiligheid van de
  5. Het Sectoraal panorama geeft een overzicht van de prestaties van de sectoren in België, op basis van officiële statistieken.
  6. De nota’s van de Algemene Directie Energie zijn instructies die worden opgesteld ter attentie van de erkende organismen belast met de controle van elektrische installaties. De thematische fiches van de