Search results

  1. Dit rapport heeft een dubbele doelstelling: het analyseren van het huidige kader voor het uitvoeren van strategische investeringen in Europa en het voorstellen van aanbevelingen voor de toekomst.
  2. Doel van de campagne Deze campagne had als doel om de veiligheid en de conformiteit van hoge kinderstoelen die op de markt aangeboden worden, te controleren en erover te waken dat de niet-conforme en/of
  3. Naar aanleiding van de sterke inflatie in 2022 heeft de minister van Economie aan het Prijzenobservatorium gevraagd om een onderzoek te voeren naar de verschillen in prijsniveau tussen België en de
  4. Dit tussentijds activiteitenverslag heeft betrekking op de monitoring van de Women in Digital-strategie uitgevoerd door de gelijknamige werkgroep. Het verslag geeft een overzicht van de huidige situatie
  5. Om de samenwerking tussen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de FOD Economie te bevorderen, hebben de twee organisaties een gezamenlijk project gelanceerd rond sectorale analyses van de
  6. Doel van de campagne Deze campagne kadert in een Europees project genaamd REF-10, gecoördineerd door ECHA, het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (European Chemicals Agency). Hoewel dit een