Search results

  1. Deze Europese campagne kadert in de gecoördineerde activiteit voor productveiligheid CASP2021 (“Coordinated Actions on Safety of Products”), gefinancierd door de Europese Commissie. De campagne startte in
  2. De inspectiediensten van de afdeling Veiligheid van de FOD Economie namen in oktober 2021 monsters van verschillende pyrotechnische artikelen. Het doel van de campagne was tweeledig: de veiligheid en de
  3. Tijdens de periode van de eindejaarsfeesten kent de verkoop van vuurwerk aan particulieren een piek. Elk jaar organiseren de controlediensten “Controle Veiligheid Noord” (COVENO) en “Controle Veiligheid
  4. Deze Europese campagne kadert in de gecoördineerde activiteit voor productveiligheid (‘Coordinated Activity on the Safety of Products’) CASP 2021, gefinancierd door de Europese Commissie. De campagne ging