Search results

  1. Precursoren voor explosieven zijn stoffen of mengsels van stoffen die kunnen worden misbruikt voor het illegaal vervaardigen van explosieven. De interventie gericht op een terroristische cel in Verviers
  2. In het 11de nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: De Economische Inspectie en guidance Verder in dit nummer: Sciences et réglementation des nanoparticules : un mariage de raison De
  3. ​​Algemene context Als kleine en open economie reageert België sneller op schommelingen in de wereldconjunctuur dan een economie met een minder uitgesproken internationale handel. De analyse van de
  4. Dit rapport stelt de resultaten voor van een controlecampagne voor branddekens. Het doel van deze campagne was na te gaan of de branddekens effectief voorzien zijn van de waarschuwing “ongeschikt voor
  5. Gids voor een betere naleving van de regelgeving over de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren in internationale zakelijke transacties Het doel van deze gids is om Belgische bedrijven een
  6. U heeft net een overeenkomst ondertekend. U heeft in principe de voorwaarden van deze overeenkomst "gelezen en goedgekeurd". U moet nu de voorwaarden respecteren. Maar weet u voor hoelang u zich verbonden