Search results

  1. Zoals in het voorwoord uitvoerig wordt toegelicht, volgt het derde duurzaamheidsverslag van de FOD Economie gedeeltelijk de instructies van de internationale methodologie van het Global Reporting
  2. De Algemene Directie Energie van de FOD Economie heeft in 2014 een prospectieve en informatieve studie over het beheer van kernbrandstoffen opgesteld. Opgedeeld in twee volumes, heeft ze tot doel de
  3. Opdracht en activiteiten van het Fonds Fapetro Resultaten van de controles Financiële balans Besluit
  4. Deze publicatie geeft een overzicht van de laatste beschikbare gegevens over de energiemarkt in België. 1. Consumptie 1.1. Primaire energieconsumptie in 2019 1.2. Finale energieconsumptie in 2019 1.3
  5. Folder met uitleg over : wat het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit is; wie recht heeft op het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit; welke stappen u moet zetten om het sociaal