1. De studie over de sector van de hoorapparaten beoogt meer transparantie te brengen in de werking van deze sector in België. Na de algemene analyse over de organisatie van de markt voor hoorapparaten in
  2. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het derde kwartaal 2014 onderzocht. Er wordt aandacht besteed aan de totale inflatie en aan het prijsstijgingstempo van de vijf grote
  3. De Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie kan voor 2013 opnieuw een omstandig rapport voorleggen over haar talrijke activiteiten met betrekking tot het toezicht op
  4. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het tweede kwartaal 2014 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het
  5. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het eerste kwartaal 2014 onderzocht. Zoals bepaald in de wet van 8 maart 2009 werd deze taak van prijsobservatie en prijsanalyse