Search results

  1. Deze studie is een actualisatie van de studie van vorig jaar die het prijsverloop in de voedingskolom beschreef en een analyse maakte van het prijstransmissiemechanisme in België en de buurlanden. Ten
  2. In deze actualisatie, die de periode 2014-2022 beslaat, wordt nagegaan hoe de rendabiliteit van de distributienetbeheerders na 2018 is geëvolueerd. Blijven het winstniveau en de ondernemingsmarge hoog
  3. Naar aanleiding van de sterke inflatie in 2022 heeft de minister van Economie aan het Prijzenobservatorium gevraagd om een onderzoek te voeren naar de verschillen in prijsniveau tussen België en de
  4. In het kader van een nauwere samenwerking tussen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de FOD Economie werd een gemeenschappelijk project op stapel gezet rond het uitvoeren van sectorale
  5. De opwarming van de aarde is een serieuze bedreiging voor de welvaart en het welzijn van landen wereldwijd. Om deopwarming van de aarde een halt toe te roepen, is het noodzakelijk dat landen wereldwijd hun
  6. De sectoranalyse bestaat uit drie delen: de resultaten van het concurrentievermogen, inclusief buitenlandse handel en financiële analyse; de determinanten van het concurrentievermogen, inclusief de