Search results

  1. De zonnebanken werden ontwikkeld in 1960, en werden ingeburgerd vanaf de jaren 80. In vergelijking met andere Europese landen wordt de zonnebank erg veel gebruikt in België. In 2015 ging 14 % van de
  2. De consumenten, en zeker en vast de jonge consumenten, spenderen een belangrijk deel van hun vrije tijd op sociale media. Sociale media is zo een bron van informele contacten geworden, maar ook een bron
  3. Vlees omvat een groot aandeel van het huidige consumptiepatroon van de Belg. In 2020 at de Belg gemiddeld 82 kg vlees per jaar, dubbel zoveel als het wereldwijde gemiddelde (OECD-FAO, 2021). 89% hiervan
  4. Waar gaat het over ? Welke contracten en welke activa zijn gedekt Wettelijke garantie en commerciële garantie
  5. Wat zijn de rechten van de consumenten? Deze brochure werd opgesteld op basis van de wetgeving die sinds 1 juni 2022 van kracht is. Ze houdt rekening met de informatie die de FOD Economie bij de
  6. De eerste maanden van 2021 werden nog overheerst door de COVID-crisis. De Economische Inspectie werd ingezet in de controle van de begeleidende maatregelen. Dit jaarverslag omvat een hoofdstuk daarover