Search results

  1. Deze Europese campagne kadert in de gecoördineerde activiteiten rond productveiligheid (Coordinated Activities on the Safety of Products) CASP 2019, gefinancierd door de Europese Commissie. De campagne
  2. De Europese controlecampagne batterijen kadert in de gecoördineerde activiteiten in verband met productveiligheid (‘Coordinated Activities on the Safety of Products’) CASP 2019, gefinancierd door de
  3. De Europese controlecampagne van zachtgevuld speelgoed kadert in de gecoördineerde actie over de veiligheid van producten (Coordinated Activities on the Safety of Products) – CASP2019 – en werd
  4. De Europese campagne van slijmspeelgoed kadert in de Coordinated Activities on the Safety of Products – CASP2019 - gecoördineerd door de externe consultant Ernst & Young. Ze startte in juni 2019. Het
  5. Het doel van de campagne was de veiligheid en de conformiteit van bepaalde categorieën op de markt aangeboden pyrotechnische artikelen te controleren, en erover te waken dat niet-conforme en/of gevaarlijke
  6. De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie heeft in 2019 een nationale controlecampagne uitgevoerd in de sector hout gebruikt als bouwproduct. Die bouwproducten zijn bedoeld voor zowel de