Search results

  1. In het kader van een nauwere samenwerking tussen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de FOD Economie werd een gemeenschappelijk project op stapel gezet rond het uitvoeren van sectorale
  2. De sectoranalyse bestaat uit drie delen: de resultaten van het concurrentievermogen, inclusief buitenlandse handel en financiële analyse; de determinanten van het concurrentievermogen, inclusief de
  3. Het Sectoraal panorama geeft een overzicht van de prestaties van de sectoren in België, op basis van officiële statistieken.
  4. Halfjaarlijks verslag 2023 van het Instituut voor de Nationale Rekeningen Inflatieverloop in België en de buurlanden in het eerste semester 2023 Als gevolg van de zeer sterke daling van de energieprijzen
  5. Het Prijzenobservatorium heeft de sector van de gerechtsdeurwaarders in België geanalyseerd om een stand van zaken op te maken van de situatie van deze sector, zowel vanuit reglementair als financieel
  6. Het verslag over de economische conjunctuur in de voedings- en drankenindustrie verschijnt jaarlijks. Het wil iedereen informeren die geïnteresseerd is in de economische ontwikkelingen binnen deze