Search results

  1. In 2023 vierde de Europese Unie 30 jaar interne markt, een van haar grootste successen. Dankzij de interne markt is het dagelijkse leven van burgers en bedrijven gemakkelijker geworden en zijn banen en
  2. Deze studie, gepubliceerd door de FOD Economie, analyseert de concurrentie tussen online platformen die actief zijn op de Belgische markt, de mededingingsbeperkende en oneerlijke praktijken waarvan zij de
  3. De FOD Economie stelt u editie 2023 voor van het jaarverslag Belmed, het platform voor de buitengerechtelijke beslechting van commerciële geschillen. Dit platform verstrekt informatie over alternatieve
  4. Wat is het sociaal internetaanbod? Op 1 maart 2024 treedt een nieuw systeem van sociaal tarief voor telecommunicatie in werking met als naam “sociaal internetaanbod”. Het sociaal internetaanbod is een
  5. Dit tussentijds activiteitenverslag heeft betrekking op de monitoring van de Women in Digital-strategie uitgevoerd door de gelijknamige werkgroep. Het verslag geeft een overzicht van de huidige situatie
  6. Bouwen aan de economie van morgen is de missie van de FOD Economie. Digitale economie en veiligheid zijn daarin belangrijke strategische accenten waarop onze FOD inzet. Maar hoever staan onze overheid