Search results

  1. Hoewel de jaarlijkse groei van het bbp in België in 2020 is ingestort (-5,7 %) als gevolg van de wereldwijde pandemie van het coronavirus, was de daling van het bbp in België minder uitgesproken dan die in
  2. In 2021 is de totale inflatie in België, gemeten op basis van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen, fors gestegen tot gemiddeld 3,2 % (0,4 % in 2020). In de loop van 2021 is de totale
  3. De recente conjunctuurontwikkelingen tonen aan dat de jaarlijkse bbp-groei in 2020 is ingestort (-5,7 %), door de wereldwijde pandemie van het coronavirus die vanaf maart ook in ons land is uitgebroken
  4. In het 26e nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: Een toekomst voor waterstof in België? Verder in dit nummer: Le droit de l’insolvabilité : des origines à la crise de la Covid -19 De
  5. Het Sectoraal Panorama heeft als ambitie een overzicht te geven van de prestaties van de sectoren in België, op basis van officiële statistieken. Deze publicatie bestaat uit drie delen: een eerste deel dat
  6. In het 25e nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: Les PME belges, moteurs de la transition durable Verder in dit nummer: La lutte contre les barrières comm erciales dressées par les pays