Search results

  1. Waar gaat het over ? Welke contracten en welke activa zijn gedekt Wettelijke garantie en commerciële garantie
  2. Wat zijn de rechten van de consumenten? Deze brochure werd opgesteld op basis van de wetgeving die sinds 1 juni 2022 van kracht is. Ze houdt rekening met de informatie die de FOD Economie bij de
  3. De eerste maanden van 2021 werden nog overheerst door de COVID-crisis. De Economische Inspectie werd ingezet in de controle van de begeleidende maatregelen. Dit jaarverslag omvat een hoofdstuk daarover
  4. Deze Europese campagne kadert in de gecoördineerde activiteit voor productveiligheid (‘Coordinated Activity on the Safety of Products’) CASP 2021, gefinancierd door de Europese Commissie. De campagne ging
  5. In een studie wordt de impact van artificiële intelligentie op de economische regelgeving beoordeeld op domeinen zoals: intellectuele eigendom, consumentenbescherming, mededinging, verzekeringen, enz. Op
  6. Dit strategisch plan is opgesteld voor een periode gaande van 1 januari 2022 tot het einde van de 56e legislatuur. Het plan zal van kracht blijven tot de ondertekening van een volgend strategisch plan. Het