Search results

  1. Dit tussentijds activiteitenverslag heeft betrekking op de monitoring van de Women in Digital-strategie uitgevoerd door de gelijknamige werkgroep. Het verslag geeft een overzicht van de huidige situatie
  2. Bouwen aan de economie van morgen is de missie van de FOD Economie. Digitale economie en veiligheid zijn daarin belangrijke strategische accenten waarop onze FOD inzet. Maar hoever staan onze overheid
  3. België heeft in opdracht van de Europese Commissie een roadmap ontwikkeld in samenwerking met de gefedereerde entiteiten (Vlaanderen, Waalse gewest, Duitstalige Gemeenschap, Fédération Wallonie-Bruxelles
  4. De FOD Economie stelt u editie 2022 voor van het jaarverslag over het platform voor de buitengerechtelijke beslechting van commerciële geschillen “Belmed”. Dat platform verstrekt informatie over
  5. In 2021 was 46% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar digitaal kwetsbaar. Dit hoge cijfer geeft aan dat een groot deel van de bevolking niet voldoende en gemakkelijk toegang heeft tot essentiële diensten, wat
  6. Deze eerste editie van het jaarverslag (2022) gaat over de follow-up van de nationale en sectoroverschrijdende strategie “Women in Digital 2021-2026” voor het jaar 2021. Ze geeft een overzicht weer van de