1. In het kader van een nauwere samenwerking tussen het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de FOD Economie werd een gemeenschappelijk project op stapel gezet rond sectorale
  2. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het eerste kwartaal 2019 onderzocht. Zoals bepaald in de wet van 8 maart 2009 werd deze taak van prijsobservatie en prijsanalyse
  3. Op vraag van de minister van Economie heeft het Prijzenobservatorium de Belgische markt voor elektronische betalingen bestudeerd. De Europese Commissie streeft er al jaren naar om de markt van
  4. De bedoeling van deze brochure is u te informeren over de belangrijkste stappen voor het op-richten van een onderneming en over de voornaamste fiscale, sociale en boekhoudkundige verplichtingen. De
  5. Een Brexit Monitoring werd uitgewerkt als gemeenschappelijk project van de Nationale Bank van België, het Federaal Planbureau en de FOD Economie, om de impact van de brexit op de economieën van beide
  6. Een Brexit Monitoring werd uitgewerkt als gemeenschappelijk project van de Nationale Bank van België, het Federaal Planbureau en de FOD Economie, om de impact van de brexit op de economieën van beide