1. Voor de tiende keer publiceert het Instituut voor de nationale rekeningen het jaarverslag over het verloop van de consumptieprijzen. Het jaarverslag is als volgt gestructureerd: In het eerste deel van het
  2. Aangezien de categorie sociale bescherming tussen 2010 en 2018 veel heeft bijgedragen aan het gecumuleerde inflatieverschil voor diensten met onze buurlanden, heeft het Prijzenobservatorium een extra
  3. Op vraag van de minister van Economie heeft het Prijzenobservatorium een analyse gemaakt over het prijsverloop van de medische index en de daaraan gelieerde kosten. De medische index is een index die door
  4. Tijdens de vergadering van het Ketenoverleg van 28 september 2016 hebben de deelnemers aan de FOD Economie gevraagd om het toenemend verschil te verklaren tussen de consumptieprijs van een kilogram
  5. De FOD Economie zet onder meer zijn expertise in om, samen met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, uitgebreide conjunctuurstudies te maken van diverse sectoren, zoals de distributie, de voeding, de