Search results

  1. Voor de elfde keer publiceert het INR het jaarverslag over het verloop van de consumptieprijzen. Dit jaarverslag werd als volgt gestructureerd: In het eerste deel van het jaarverslag focust het
  2. Deze studie onderzoekt de marktwerking in de aardappelkolom. Daarbij worden de verschillende schakels van de keten bestudeerd, waarin vijf verschillende sectoren onderscheiden kunnen worden: de
  3. Het eerste hoofdstuk van deze analyse geeft een beschrijving van het beroep van vastgoedmakelaar in België. In het tweede hoofdstuk wordt de Belgische regelgeving voor het beoefenen van het beroep van
  4. Verschillende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van vennootschappen1 en het Wetboek van economisch recht (WER) werden aangepast door de wet van
  5. Bevorderde u het ondernemerschap? De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering identificeren en erkennen de meest succesvolle initiatieven ter stimulering van de ondernemingszin en het
  6. De bedoeling van deze brochure is u te informeren over de belangrijkste stappen voor het oprichten van een onderneming en over de voornaamste fiscale, sociale en boekhoudkundige verplichtingen. De brochure