Search results

  1. En 2014, la Direction générale de l’Energie du SPF Economie, a mené une étude prospective et informative relative à la gestion des combustibles irradiés. Scindée en deux volumes, l’étude poursuit l
  2. De Algemene Directie Energie van de FOD Economie heeft in 2014 een prospectieve en informatieve studie over het beheer van kernbrandstoffen opgesteld. Opgedeeld in twee volumes, heeft ze tot doel de
  3. En 2019, le chiffre d'affaires des trois secteurs du commerce (G45-G47) s'est élevé à 612 milliards d'euros, soit une augmentation de 1,1 % par rapport à 2018. Le chiffre d'affaires du sous-secteur
  4. In 2019 bedroeg de omzet van de drie sectoren van de handel (G45-G47) in totaal 612 miljard euro wat een stijging is met 1,1 % ten opzichte van 2018. De omzet van de dominante subsector, 47.1 “detailhandel
  5. Les performances sectorielles en termes de compétitivité peuvent varier considérablement. Dès lors, le SPF Economie se penche également sur la compétitivité sectorielle, en complément du Tableau de bord de
  6. De sectorale prestaties op vlak van concurrentievermogen kunnen sterk verschillen. Daarom besteedt de FOD Economie, als aanvulling op de Boordtabel van het Belgische concurrentievermogen die jaarlijks