Search results

  1. Zoals in het voorwoord uitvoerig wordt toegelicht, volgt het derde duurzaamheidsverslag van de FOD Economie gedeeltelijk de instructies van de internationale methodologie van het Global Reporting
  2. De Economische Inspectie ondernam in 2019 opnieuw een groot aantal acties om de correcte naleving af te dwingen van de economische regelgeving waarop zij toezicht houdt. Dit jaarverslag biedt een overzicht
  3. Opdracht en activiteiten van het Fonds Fapetro Resultaten van de controles Financiële balans Besluit
  4. Deze publicatie geeft een overzicht van de laatste beschikbare gegevens over de energiemarkt in België. 1. Consumptie 1.1. Primaire energieconsumptie in 2019 1.2. Finale energieconsumptie in 2019 1.3
  5. In 2019 heeft de Controledienst met name de volgende acties uitgevoerd: aanpassing van het rekeningschema 2018 op basis van het koninklijk besluit van 22 december 2017; follow-up van de controle van de