Search results

  1. Zoals in het voorwoord uitvoerig wordt toegelicht, volgt het derde duurzaamheidsverslag van de FOD Economie gedeeltelijk de instructies van de internationale methodologie van het Global Reporting
  2. De Algemene Directie Energie van de FOD Economie heeft in 2014 een prospectieve en informatieve studie over het beheer van kernbrandstoffen opgesteld. Opgedeeld in twee volumes, heeft ze tot doel de
  3. Bent u bedrijfsleider of zelfstandige? Dan leest u hieronder goed nieuws! Voortaan bent u veel beter beschermd tegen misbruik of druk van machtigere bedrijven. U beschikt namelijk over nieuwe middelen om u
  4. In het 21e nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: Van energiearmoede tot energiekwetsbaarheid Verder in dit nummer: De integratie van de deeleconomie in de openbare statistieken Les PME