Search results

  1. Cette analyse conjoncturelle épingle notamment les éléments suivants : En 2018, les produits principalement exportés par les entreprises belges concernaient les produits issus des industries chimiques
  2. Deze conjunctuuranalyse benadrukt vooral de volgende elementen: De belangrijkste uitvoerproducten van de Belgische ondernemingen waren in 2018 producten uit de chemische nijverheid, maar ook voertuigen en
  3. Ce document constitue le dixième rapport annuel de l'Institut des comptes nationaux sur l'évolution des prix à la consommation. Ce rapport annuel s'articule comme suit : Dans la première partie de ce
  4. Voor de tiende keer publiceert het Instituut voor de nationale rekeningen het jaarverslag over het verloop van de consumptieprijzen. Het jaarverslag is als volgt gestructureerd: In het eerste deel van het