1. In 2006 werd al eens nagegaan of de CO-detectoren op de Belgische markt voldeden aan de eisen van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten. Toen voldeed slecht een van
  2. Er worden meer en meer tijdelijke evenementen georganiseerd waarbij gebruikgemaakt wordt van opblaasbare structuren voor kinderen en/of volwassenen. Denk maar aan springkastelen en obstakelparcours.
  3. Vergelijkende tabel tussen de verschillende Koninklijke besluiten over diverse vrijetijdsactiviteiten
  4. Vragen en Antwoorden over de interpretatie van de bepalingen omtrent de veiligheid van producten en diensten in het Wetboek van economisch recht.
  5. Deze Europese campagne vindt plaats in het kader van de gezamenlijke actie (“Joint Action”) JA 2016, die door Prosafe wordt gecoördineerd. De campagne startte in september 2017. De volgende landen nemen