1. De Economische Inspectie ondernam in 2016 opnieuw een groot aantal acties om de correcte naleving af te dwingen van de economische regelgeving waarop zij toezicht houdt. Dit jaarverslag biedt een overzicht
  2. In 2016 verliep de jaarlijkse aangifte voor het eerst via een elektronische aangifte. Dat heeft de verwerking van de aangiftes aanzienlijk vereenvoudigd voor de beheersvennootschappen en voor de
  3. Voor de achtste keer publiceert het INR het jaarverslag over het verloop van de consumptieprijzen. Dit jaarverslag werd als volgt opgebouwd: In het eerste deel van het jaarverslag focust het