1. Precursoren voor explosieven zijn stoffen of mengsels van stoffen die kunnen worden misbruikt voor het illegaal vervaardigen van explosieven. De interventie gericht op een terroristische cel in Verviers
  2. In het 11de nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: De Economische Inspectie en guidance Verder in dit nummer: Sciences et réglementation des nanoparticules : un mariage de raison De
  3. Dit rapport stelt de resultaten voor van een controlecampagne voor branddekens. Het doel van deze campagne was na te gaan of de branddekens effectief voorzien zijn van de waarschuwing “ongeschikt voor
  4. Strijd tegen terrorisme, een zaak voor iedereen Info voor verkopers van producten die bepaalde chemische stoffen bevatten die gebruikt kunnen worden voor de vervaardiging van explosieven
  5. Verslag van de activiteiten van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid in 2015.
  6. Vergelijkende tabel tussen de verschillende Koninklijke besluiten over diverse vrijetijdsactiviteiten