Search results

  1. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het derde kwartaal van 2016 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het
  2. n dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het tweede kwartaal 2016 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het