Search results

  1. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het derde kwartaal 2015 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het
  2. In 2014 voerde de Economische Inspectie in totaal 32.700 onderzoeken uit die aanleiding gaven tot 2.841 processen-verbaal van waarschuwing en 3.816 processen-verbaal. 19.561 onderzoeken betroffen de
  3. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het tweede kwartaal 2014 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het
  4. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het eerste kwartaal 2015 onderzocht. Zoals bepaald in de wet van 8 maart 2009 werd deze taak van prijsobservatie en prijsanalyse