Search results

  1. In het achtste nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: Offshore windenergie in België: hoe ver staan we? Ook in dit nummer: Performances belges à l’exportation en matière de produits issus
  2. De recente crisis bracht de nood aan een nieuw groeiparadigma aan het licht, dat in staat is om het groeipotentieel te versterken en tegelijk rekening te houden met klimaat-, milieu- en welzijnskwesties