Search results

  1. De huidige studie werd uitgevoerd in de loop van de eerste twee kwartalen van 2014 voor een analyse van de huidige status van de invoering van IPv6 in de openbare sector federale besturen, universiteiten