Search results

  1. De Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten is een onderdeel van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie. Het opstellen van het
  2. In het achtste nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: Offshore windenergie in België: hoe ver staan we? Ook in dit nummer: Performances belges à l’exportation en matière de produits issus
  3. Algemene context Als kleine en open economie reageert België sneller op schommelingen in de wereldconjunctuur dan een economie met een minder uitgesproken internationale handel. De analyse van de
  4. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het derde kwartaal 2015 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het
  5. Belac brochure: Accreditatie: een middel om het vrije verkeer van goederen en diensten te bevorderen en de veiligheid van de consumenten te verzekeren
  6. Het zevende nummer van Trefpunt Economie is gewijd aan Le « Mieux légiférer » et le programm e REFIT de la Commission européenne : une chance pour la gouvernance de l’UE ? Ook in dit nummer: De Visie 2020