1. De studie over de sector van de hoorapparaten beoogt meer transparantie te brengen in de werking van deze sector in België. Na de algemene analyse over de organisatie van de markt voor hoorapparaten in
  2. Het vijfde nummer van Trefpunt Economie is gewijd aan de Belgische luchtvaartindustrie. Ook in dit nummer: Een boeiende carrière - De kernenergie De consumptie van de Belgische huishoudens Focus op de
  3. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het derde kwartaal 2014 onderzocht. Er wordt aandacht besteed aan de totale inflatie en aan het prijsstijgingstempo van de vijf grote
  4. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het tweede kwartaal 2014 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse uit voor rekening van het
  5. De rundvee-, melkvee- en varkenshouders werden de laatste jaren geconfronteerd met opwaarts georiënteerde prijzen van dierenvoeders. Teneinde de studie van juni 2009 (“Recente ontwikkelingen in het verloop
  6. Het vierde nummer van Trefpunt Economie is gewijd aan de problemen in de geschreven pers. La place du marché dans l’économie belge Problemen in de geschreven pers over de kleinhandel in kranten en