1. Het opstellen van het jaarverslag door de controledienst maakt een wezenlijk deel uit van zijn opdracht. Transparantie is namelijk een essentieel onderdeel van het systeem dat werd ingesteld door de wet
  2. De Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie kan voor 2013 opnieuw een omstandig rapport voorleggen over haar talrijke activiteiten met betrekking tot het toezicht op
  3. De Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie kan voor 2013 opnieuw een omstandig rapport voorleggen over haar talrijke activiteiten met betrekking tot het toezicht op
  4. Voor de vier kerntaken van de FOD, met name coördineren, kennen, reglementeren en toezicht houden, integreert de strategische matrix vier prioritaire krachtlijnen in de huidige conjunctuur:
  5. In 2013 is de totale inflatie in België, gemeten aan de hand van het GICP, gedaald tot gemiddeld 1,2 %, tegenover 2,6 % in 2012. Deze inflatievertraging kan voornamelijk worden toegeschreven aan het
  6. De Algemene Directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij heeft, ondanks haar verminderde human resources, de volgende opdrachten verwezenlijkt: de organisatie van vier conferenties, de uitvoering