1. Het opstellen van het jaarverslag door de controledienst maakt een wezenlijk deel uit van zijn opdracht. Transparantie is namelijk een essentieel onderdeel van het systeem dat werd ingesteld door de wet
  2. De studie over de sector van de hoorapparaten beoogt meer transparantie te brengen in de werking van deze sector in België. Na de algemene analyse over de organisatie van de markt voor hoorapparaten in
  3. Het vijfde nummer van Trefpunt Economie is gewijd aan de Belgische luchtvaartindustrie. Ook in dit nummer: Een boeiende carrière - De kernenergie De consumptie van de Belgische huishoudens Focus op de
  4. Dankzij de goedkeuring van een eigen langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling beschikt België nu over een ambitieus raamwerk om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan. Gezien de uitdagingen die
  5. In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het derde kwartaal 2014 onderzocht. Er wordt aandacht besteed aan de totale inflatie en aan het prijsstijgingstempo van de vijf grote
  6. De Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie kan voor 2013 opnieuw een omstandig rapport voorleggen over haar talrijke activiteiten met betrekking tot het toezicht op