1. In 2012 bedroeg de totale inflatie in België, gemeten aan de hand van de GICP, gemiddeld 2,6 %, tegenover nog 3,5 % het jaar voordien. Anders dan in 2010 en 2011, kwam de grootste bijdrage tot de totale