Search results

  1. De werking van het internet steunt op IP (Internet Protocol)-adressen waardoor verschillende apparaten met elkaar verbonden zijn. Deze IP-adressen zijn identificatienummers die worden toegekend aan elke
  2. Deze studie behandelt de volgende onderwerpen: de context, de oorsprong en de doelstellingen op verschillende beleidsniveaus, om een werkdefinitie van het beginsel “netwerkneutraliteit” (en van het begrip