1. Het opstellen van het jaarverslag door de controledienst maakt een wezenlijk deel uit van zijn opdracht. Transparantie is namelijk een essentieel onderdeel van het systeem dat werd ingesteld door de wet
  2. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) van de Federale Overheidsdienst Economie kan voor 2012 opnieuw een omstandig rapport voorleggen over haar talrijke activiteiten met betrekking tot het
  3. Artikel 1 van de wet van 9 februari 1981 houdende de voorwaarden voor export van kernmaterialen en kernuitrustingen, alsmede van technologische gegevens, stelt een commissie in die advies geeft over de
  4. Het jaarlijks monitoring rapport van de aardgasmarkt geeft een overzicht van de ontwikkelingen op de Belgische aardgasmarkt in het afgelopen jaar. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de historische
  5. In 2012 bedroeg de totale inflatie in België, gemeten aan de hand van de GICP, gemiddeld 2,6 %, tegenover nog 3,5 % het jaar voordien. Anders dan in 2010 en 2011, kwam de grootste bijdrage tot de totale