1. Het AGORA-MMS-project "Monitoring van Markten en Sectoren" is een initiatief van de dienst Sector- en Marktmonitoring (SMM) binnen de Federale Overheidsdienst Economie (hierna FOD Economie genoemd). Het
  2. Als u een producent of distributeur van consumentenproducten bestemd voor de verkoop binnen de Europese Unie (EU) bent, dan geeft de gids u een algemeen advies over wat u moet doen als het duidelijk is dat
  3. Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over betalingsdiensten. Ze kan echter niet beschouwd worden als vervanger van de wettekst. De standpunten in deze brochure worden gegeven