1. Een brochure over de nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EG, de hoeksteen van de Europese wetgeving betreffende de veiligheid van machines.